top of page

Problemy zdrowotne dziewcząt.

     W swojej codziennej praktyce chirurgicznej zajmuję się leczeniem poniżej wymienionych wad i schorzeń u dzieci. Leczenie odbywa się technikami tradycyjnymi i laparoskopowymi.

 • wady ściany jamy brzusznej (przepuklina pachwinowa, przepuklina pępkowa, przepuklina kresy białej)
 • wady powłok (palce dodatkowe, palcozrosty)
 • wady i schorzenia układu moczowo – płciowego (torbiele jajników, skręt jajnika, sklejenie  warg sromowych)
 • wady wrodzone przewodu pokarmowego (choroba Hirschprunga, torbiele przewodu pokarmowego, przerostowe zwężenie odźwiernika )
 • schorzenia i zaburzenia czynności przewodu pokarmowego (zapalenia śluzówki żołądka, zaparcia,
 • ostre schorzenia jamy brzusznej ( zapalenie wyrostka robaczkowego, niedrożność jelit, wgłobienie jelit, choroby pęcherzyka żółciowego – np. kamica, schorzenia śledziony)
 • choroby skóry (ropień i ropowica skóry, blizny i bliznowce, znamiona skórne, kaszaki, tłuszczaki, włókniaki)
 • oparzenia i odmrożenia skóry (zachowawcze
  i operacyjne – przeszczepy skóry)
 • schorzenia opłucnej (ropień płuca i opłucnej, odma opłucnowa)
 • obrażenia okołoporodowe noworodka
 • złamania kości długich - leczenie zachowawcze i operacyjne
 • urazy czaszkowo-mózgowe

bottom of page