OPERACJE I ZABIEGI

     W chirurgii dziecięcej istnieje wiele zabiegów,
których nie można wykonać w warunkach poradni.
Dla dobra małego pacjenta ze względu na towarzyszący
ból, dyskomfort psychiczny dziecka, czy też czasami
wymagane do przeprowadzenia zabiegu unieruchomienie,
zabiegi te wykonywane są w znieczuleniu ogólnym.

     Przy zabiegu planowym, aby wykonać takie znieczulenie w sposób bezpieczny, dziecko przyjmowane jest od oddziału chirurgii dziecięcej w dniu poprzedzającym dzień zabiegu. Dzień przyjęcia poświęcany jest na przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i kwalifikację pacjenta do znieczulenia, które wykonuje doświadczony zespół anestezjologiczny.
     Wszystkie zabiegi przeprowadzane są w Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim.
     Celem wykonania planowego zabiegu należy zgłosić się do sekretariatu Oddziału osobiście lub telefonicznie i ustalić termin przyjęcia. Pacjent zgłasza się w wyznaczonym terminie wraz ze skierowaniem.
Dodatkowo należy dostarczyć:
  • książeczkę zdrowia dziecka z uzupełnionymi wpisami szczepień ochronnych
  • kartę informacyjną poprzedniego pobytu w szpitalu, jeżeli dziecko było hospitalizowane
  • jeżeli dziecko pozostaje w leczeniu kardiologa, neurologa, alergologa, pulmonologa lub innego specjalisty zaświadczenie od lekarza specjalisty
    o przebiegu dotychczasowego leczenia​
  • zdjęcia RTG z poradni, ew.płyty z badaniami RTG,TK,NMR jeżeli były wykonywane

     Jeśli z powodu choroby dziecka, czy innych wydarzeń losowych nie będziecie Państwo mogli skorzystać z zarezerwowanego miejsca należy niezwłocznie odwołać rezerwację. Jednocześnie można ustalić nowy termin przyjęcia.

Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń
63-200 Ostrów Wielkopolski
ul. Limanowskiego 20/22
tel: 62-59-59-294
Oddział Chirurgii Dziecięcej
Jednego Dnia
46-200 Kluczbork
ul. Skłodkowskiej-Curie 21
tel: 77-549-26-00