OPERACJE I ZABIEGI

     W chirurgii dziecięcej istnieje wiele zabiegów,
których nie można wykonać w warunkach poradni.
Dla dobra małego pacjenta ze względu na towarzyszący
ból, dyskomfort psychiczny dziecka, czy też czasami
wymagane do przeprowadzenia zabiegu unieruchomienie,
zabiegi te wykonywane są w znieczuleniu ogólnym.

     Przy zabiegu planowym, aby wykonać takie znieczulenie w sposób bezpieczny, dziecko przyjmowane jest od oddziału chirurgii dziecięcej w dniu poprzedzającym dzień zabiegu. Dzień przyjęcia poświęcany jest na przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i kwalifikację pacjenta do znieczulenia, które wykonuje doświadczony zespół anestezjologiczny.
     Wszystkie zabiegi przeprowadzane są w Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim.
     Celem wykonania planowego zabiegu należy zgłosić się do sekretariatu Oddziału osobiście lub telefonicznie i ustalić termin przyjęcia. Pacjent zgłasza się w wyznaczonym terminie o godzinie 9:00 wraz ze skierowaniem.
Dodatkowo należy dostarczyć:
  • książeczkę zdrowia dziecka z uzupełnionymi wpisami szczepień ochronnych
  • legitymację ubezpieczeniową lub RMUA /dowód opłacenia składki zdrowotnej
  • kartę informacyjną poprzedniego pobytu w szpitalu, jeżeli dziecko było hospitalizowane
  • jeżeli dziecko pozostaje w leczeniu kardiologa, neurologa, alergologa, pulmonologa lub innego specjalisty zaświadczenie od lekarza specjalisty
    o przebiegu dotychczasowego leczenia​
  • zdjęcia RTG z poradni, ew.płyty z badaniami RTG,TK,NMR jeżeli były wykonywane

     Jeśli z powodu choroby dziecka, czy innych wydarzeń losowych nie będziecie Państwo mogli skorzystać z zarezerwowanego miejsca należy niezwłocznie odwołać rezerwację. Jednocześnie można ustalić nowy termin przyjęcia.
Kontakt z Oddziałem:
Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej
z Pododdziałem Leczenia Oparzeń
ul. Limanowskiego 20/22
63 - 400 Ostrów Wielkopolski
telefony:
dyżurka lekarska: (62) 59-51-292
dyżurka pielęgniarska: (62) 59-51-291
sekretariat: (62) 59-51-294

© 2022 by COOL BABIES. No animals were harmed in the making of this site.