PORADNIE

     W chwili obecnej przyjmuję w dwóch poradniach Chirurgii

Dziecięcej położonych w Ostrowie Wielkopolskim i w Pleszewie.

     Obie poradnie obejmują swym leczeniem osoby, które mają

mniej niż osiemnaście lat.

     W ramach poradni zajmuję się diagnostyką i leczeniem

oraz kwalifikacją do zabiegów operacyjnych, a także kontynuacją

leczenia po zabiegach operacyjnych.

Dodatkowo na miejscu wykonywane są drobne zabiegi chirurgiczne.

      Aby skorzystać z usług medycznych świadczonych w ramach poradni, należy zgłosić się ze skierowaniem i aktualnym ubezpieczeniem zdrowotnym w ustalonym wcześniej terminie.

Adres: Ostrów Wlkp.; Limanowskiego 20/22

Telefony: (62) 59 51 394 - poradnia

          (62) 59 51 381 - rejestracja

Godziny pracy: piątek od 10.00 do 14.00

Adres: Pleszew; ul. Poznańska 125 A
Telefony: (62) 74 20 824 - poradnia
          (62) 74 20 909 - rejestracja
Godziny pracy: środa od 13.00 do 16.00
               czwartek od 14.00 do 16.00
© 2022 by COOL BABIES. No animals were harmed in the making of this site.