top of page

„Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć chorego”.

Hipokrates

 

     Pochodzę z Jarocina – wielkopolskiego miasta, w którym mieszkam do dziś. W 2003 roku ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu, a następnie odbyłem staż podyplomowy i rozpocząłem pracę na Oddziale Chirurgii Dziecięcej w Ostrowie Wielkopolskim. Specjalizację z chirurgii dziecięcej pod kierunkiem dra Krzysztofa Jarmusza rozpocząłem w Klinice Chirurgii, Traumatologii  i  Urologii Dziecięcej w Poznaniu, a tytuł specjalisty w zakresie Chirurgii Dziecięcej uzyskałem w 2012 roku.

Od 2006 roku pracowałem w Poradni Chirurgii Dziecięcej w Ostrowie Wielkopolskim, Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej w Ostrowie Wielkopolskim z Pododdziałem leczenia Oparzeń, a także w Poradni Chirurgii Dziecięcej w Pleszewie. W Poradni w Pleszewie pracuję do dziś. Od 2020 roku pracuję również w szpitalu Vital Medic w Kluczborku. 

Doskonalę się ciągle zawodowo i stosuję najnowsze metody, aby leczyć swoich pacjentów na najwyższym poziomie. Jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej, European Burn Assotiation, European Club for Pediatric Burns, a także biorę także aktywny udział w warsztatach, kursach, zjazdach oraz sympozjach naukowych.

 

Aktywne członkostwo:
 

Polskie Towarzystwo Chirurgii Dziecięcej
European Burn Assotiation

European Club for Pediatric Burns

 

 

 

Konferencje, sympozja, kursy, warsztaty:

 

Kurs "Evidence-based medicine"
Zebranie Szkoleniowe Oddziału Dolnośląskiego i Wielkopolsko-Lubuskiego PTChDz 2005
USG jamy brzusznej - kurs podstawowy
USG jamy brzusznej - kurs zaawansowany
Seminarium Szkoleniowe "Leczenie żywieniowe"
Kurs Traumatologii Dziecięcej
V Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne
XXXV Sympozjum Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń
Kurs Chirurgii Noworodka
Kurs Podstawowych Technik Laparoskopowych
Warsztaty Chirurgii Laparoskopowej
VII Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne
Kurs Urologii Dziecięcej
Kurs Chirurgii Onkologicznej i Onkologii Dziecięcej
Kurs Chirurgii Endoskopowej Dziecięcej
XVII Warsztaty Chirurgiczne
Warsztaty "Zasady Żywienia Dojelitowego"
Konferencja "Operacyjne leczenie złamań kończyny dolnej u dzieci
Sympozjum Naukowe "Nietrzymanie moczu u dzieci"
XVIII Warsztaty Chirurgiczne
IX Sympozjum Chirurgiczno-Neonatologiczne
Sympozjum Sekcji Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej PTChDz
Kurs "Dziecko po urazie z objawami Hypowolemii"
Kurs "Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych"
Warsztaty "Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) u dzieci"
XIX Warsztaty Chirurgiczne
Kurs "Leczenie żywieniowe dla członków zespołów żywieniowych"
XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych
Sympozjum "Kolano dziecięce - staw rzepkowo - udowy"
Workshop European Club for Pediatric Burns

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń

XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego”

I (XXI) Warsztaty Chirurgii Dziecięcej, Nowe Otwarcie "Chirurgia tradycyjna czy wideoskopowa"

Szkoła "Wideochirurgii Dziecięcej"

Szkoła "Portów Naczyniowych"

V Sympozjum Naukowe "Kolano dziecięce - uszkodzenia chrząstki"

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci

IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego

X Jubileuszowe Warszawskie Forum Żywieniowe

I Wielkopolskie Spotkanie Chirurgów z Pediatrami

XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych

XI SYMPOZJUM „POSTĘPY W LECZENIU PRZEWLEKŁYCH CHORÓB JELITA U DZIECI I W WIEKU DOROSŁYM”

II (XXII) Warsztaty Chirurgii Dziecięcej

Sympozjum "Kolano dziecięce - Łąkotki"

 

 

bottom of page