top of page
Problemy zdrowotne chłopców​.
     W swojej codziennej praktyce chirurgicznej zajmuję się leczeniem poniżej wymienionych wad i schorzeń u dzieci. Leczenie odbywa się technikami tradycyjnymi i laparoskopowymi.
 • wady ściany jamy brzusznej (przepuklina pachwinowa, przepuklina pępkowa, przepuklina kresy białej)
 • wady powłok (palce dodatkowe, palcozrosty)
 • wady i schorzenia układu moczowo – płciowego (wnętrostwo czyli brak jądra, torbiel nasienna, żylaki powrózka nasiennego, wodniak jądra, skręt jądra, skręt przyczepka jądra, urazy jądra, sklejka i stulejka)
 • wady wrodzone przewodu pokarmowego (choroba Hirschprunga, torbiele przewodu pokarmowego, przerostowe zwężenie odźwiernika )
 • schorzenia i zaburzenia czynności przewodu pokarmowego (zapalenia śluzówki żołądka, zaparcia,
 • ostre schorzenia jamy brzusznej ( zapalenie wyrostka robaczkowego, niedrożność jelit, wgłobienie jelit, choroby pęcherzyka żółciowego – np. kamica, schorzenia śledziony) 
 • choroby skóry (ropień i ropowica skóry, blizny i bliznowce, znamiona skórne, kaszaki, tłuszczaki, włókniaki)
 • oparzenia i odmrożenia skóry (zachowawcze
  i operacyjne – przeszczepy skóry)
 • schorzenia opłucnej (ropień płuca i opłucnej, odma opłucnowa)
 • obrażenia okołoporodowe noworodka
 • złamania kości długich - leczenie zachowawcze i operacyjne
 • urazy czaszkowo-mózgowe
bottom of page